MyWeek: Juuso Saranki, Senior Azure ConsultantReading time 4 minutes