Moving to Ruoholahti Technopolis #2Reading time 1 minutes