Web

Web

Eletään selainten valtakautta. Projektissasi on todennäköisesti selainpohjainen käyttöliittymä. Verkkosovellusten kehittäminen onkin arkipäivää ammattimaiselle kehittäjätiimille.

Verkkopalveluita kehitettäessä ensiarvoisen tärkeää on oikeanlainen konsepti. Parhaimmillaan konseptit ovat silloin, kun loppukäyttäjät ovat niitä päässeet testaamaan esim. mockuppien kautta.

On konsepti asiakastestauksella viimeistelty tahi ei, ottaa moderni kehittäjä siihen kantaa joka tapauksessa. Konseptin täytyy taittua verkkomaailmaan sopivasti, ja silloin nousee kysymyksiä ei pelkästään kehitysajan suhteen, vaan myös käyttökokemuksen, käytettyjen työkalujen sopivuuden, tulevaisuuden roadmappien ja eri käyttölaitteiden välillä.

Verkkopalveluiden kehittäminen vaatii asiantuntijalta paljon. Lisäksi verkkopuolen teknologiat kehittyvät niin hurjaa vauhtia, että niiden seuraaminen on jokapäiväinen työ.

Meidän tiimimme koostuu intohimoisista asiantuntijoista, jotka kehittävät niin ulkonäköä ja käyttökokemusta kuin myöskin itse käyttöliittymää uusimmilla ja projektiinne valituilla työkaluilla.