Osaaminen

Osaaminen

Teknologinen keskittyminen

Olemme Suomen ainoa pelkästään Microsoft Azureen keskittynyt yritys.

Keskittyminen luo vahvaa asiantuntemusta. Me emme tee monia asioita huonosti, vaan yhtä asiaa hyvin.

Laadun tekijät

Sovelluskehitys on henkilökohtaista. Ratkaisusi on juuri niin hyvä kuin sitä rakentava tiimisi.

Ainoa reitti laadukkaaseen lopputulokseen ovat osaavat toteuttajat. Mitä haastavampi homma, sitä tärkeämpää on tiimin näkemys ja kokemus.

Projektin mahdollisuudet onnistumiseen parantuvat, kun siihen on valittu IT-alaa kutsumuksenaan pitäviä henkilöitä. Kun osaaminen on hallussa, niin loppu on kiinni konseptista ja projektin työskentelytavoista.

Tsekkaa meidän tiimi

Projektitiimi

Tiimimme koostuvat intohimoisista kehittäjistä, henkilöistä jotka vievät itseään alituisesti eteenpäin.

Meillä ei ole hallintoon keskittyneitä henkilöitä, vaan tiimimme kaikki henkilöt ovat asiantuntijoita. Tällöin projektia suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon sekä teknologioiden että konseptin vaikutukset budjettiin, ja osataan niihin oikealla tavalla reagoida.

Meillä kehittäjät ovat käyttäjän iholla:

 • Projektin budjettia ja konseptin muutoksia seuraa koko tiimi
 • Budjetin kulutuksen ja projektin ”burndownin” asiakkaalle raportoi yksi tiimistä, taitava kehittäjä, joka on kiinnostunut myös tästä puolesta
 • Projekteissa ei ole rikkinäistä puhelinta, joka joissain tapauksissa syntyy projektipäälliköiden kuljettaessa sanomaa asiakkailta ”resurssipoolille”
 • Tiimi pystyy suoraan uuden idean kuullessaan sanomaan mielipiteensä tekniseltä tai käyttökokemukselliselta kannalta

Iteroiva eli lean lähestymistapa

Vannomme iteroivan kehityksen nimeen. Emme yksittäisen metodologian, vaan seuraavien periaatteiden:

 • Tuota usein näkyvää, jotta saat käyttäjiltä palautetta
 • Hyväksy ”väärät päätökset”, sillä ne johtavat muutaman viikon sisällä oikeaan suuntaan
 • Vaihda suuntaa hetkessä, jos käyttäjäpalaute eli business näin vaatii
 • Oikean ratkaisun saavuttaminen vaatii koko tiimin yhteistyötä
 • Tiimin toimintatavat kehittyvät projektin edetessä

On tiimin tapa sitten by-the-book-scrum tai hapuroiva-kanban, niin pääasia on, että yhteistyö sujuu, ja että tiimi tuottaa nopeasti näkyviä tuloksia.

Do The Right Thing

Vähemmän kokenut mutta taitava kehittäjä saattaa liian helposti lähteä rakentamaan Iisakin kirkkoa. Joskus oikea ratkaisu on yksinkertaisesti tehdä vähemmän. Nopein reitti sovelluksen valmistumiseen on jättää osa toiminnoista kokonaan pois tai pelkistää niitä. Siksi modernissa sovelluskehityksessä loppukäyttäjille esitellään mahdollisimman pian ensimmäinen versio sovelluksesta. Oikeat toiminnallisuudet toteutettavaksi voi valita vain käyttäjien palautteen perusteella.

Toiminnallisuuksien valinnan jälkeen mietitään niihin liittyviä projektin vaatimuksia. Esimerkiksi: kuinka nopeasti toiminnallisuus halutaan julkaista, mille määrälle käyttäjiä sen tulee toimia, kuinka visuaalinen ensimmäisen ratkaisun tulee olla, jne.

Ratkaisussa on myös monia teknisiä toiminnallisuuksia, joiden toteuttaminen ei välttämättä ole käyttäjäpalautteen varassa. Niitä voivat olla esimerkiksi sisäänkirjautuminen, virheidenhallinta, auditointi, käyttäjäoikeudet, skaalautuvuus, tietovarastot, jne.

Päätöksiä tehdessä pitää siis osata ottaa huomioon lukuisia eri seikkoja ja näkökulmia. Siksi on tärkeää, että tiimillä on teknisen toteutuksen lisäksi kokemusta liiketoiminnallisten näkemysten huomioimisesta ja sparraamisesta. Ratkaisusta ei tule täydellistä ilman tiimin vahvaa näkemystä asiakkaan hyödystä ja tuotetusta lisäarvosta. Meiltä saat näkemystä.

P.S. Worse Is Better vai Do The Right Thing? Emme ota kantaa näiden kahden erilaisen sovelluksen hyväksymiseen liittyvän lähestymistavan kiistaan, sillä me uskomme että molemmille on paikkansa.

Laadunvarmistus

Yrityksemme ydin on laadun varmistaminen:

 • Rekrytointi on tärkein toimemme
 • Zure Quality Managementin ketterä prosessi on sisäinen laadun ohjenuoramme
 • Opiskelu on osa jokaista päiväämme
 • Järjestämme ja otamme osaa alaamme eteenpäinvieviin tapahtumiin
 • Varaamme kuukausittain aikaa yhteisille läpikäynneille ja sisäisille koulutuksille
 • Meillä kehittäjät saavat palkkaa myös omasta vapaa-ajan kehittämisestään
 • Yhtään toteutusta ei jalkauteta ilman automatisointia
 • Asiakkaalta vaadimme halua kommunikoida, merkitystä projektiin, sekä ymmärrystä yhteistyön luonteeseen