Kompozure @ Techdays 2013 Finland

Olimme puhumassa Azure AD:sta Finlandia-talolla. Sakarin esitys kesti tunnin, ja se otettiin hyvin vastaan. Esityksessä käytiin läpi Azure AD:n ominaisuuksia ja mahdollisia hyötyjä, sekä käytännön tasolla katsottiin koodia miten Azure AD:ta hyödyntäviä sovelluksia voi rakentaa.