Pilvistrategia

Pilvistrategia

Pilvistrategian tarkoituksena on määritellä organisaation yhteiset periaatteet pilvipalveluiden käytölle. Nykyaikaisella pilvistrategialla tavoitellaan kustannussäästöjen lisäksi tai sijaan myös suoraa kilpailuetua. Zure tarjoaa seuraavia konsultointipalveluita pilvistrategian parantamiseksi:

  • Tiekartan rakentaminen sovellusliiketoimminnan muuttamiseksi SaaS-liiketoiminnaksi
  • Pilvistrategian rakentaminen organisaation koosta riippumatta
  • Infrastruktuurivetoisen pilvistrategian päivittäminen
  • Pilvistrategian toteuttamiseksi tarvittavan osaamisen kartoitus