Pilvihallinta

Pilven hallintamalli

Pilvipalveluiden, kuten Azuren PaaS -palveluiden, etuina ovat tunnetusti nopea ja helppo käyttöönotto. Käyttöönoton jälkeen pilvipalveluiden käyttö leviää usein organisaatioissa orgaanisesti. Jotta pilvipalveluiden hyödyntäminen olisi tehokasta, nousee IT:llä tarve koordinoida ja hallita pilvipalveluiden käyttöä organisaatiossa.

Pilven hallinnan tarkoitus on varmistaa, että pilvestä saatavat liiketoimintahyödyt realisoituvat suunnitelmallisen ja systemaattisen toiminnan tuloksena. Azure-hallintamallissa tulee määritellä mm.

  • Azure-käyttöön liittyvät roolit ja vastuut
  • Azuren hallinnan teknisen toteutuksen parhaat käytännöt
  • Azuren valvonnan parhaat käytännöt suositukset
  • Azuren kulujen hallinnan & optimoinnin periaatteet
  • Palvelukehityksen ohjeistukset liiketoiminnan, sovelluskehityksen ja IT:n käyttöön.

Konsultoimme asiakkaitamme hallintamallien osalta seuraavilla osa-alueilla:

  • Azure-hallintamallin rakennus
  • Azure-hallintamallin jalkautus
  • Azure-hallintamallin päivitys
  • Jatkuva Azure-hallintamalli

Azure-hallintamallissa olemme konsultoineet seuraavia asiakkaitamme: