API Management

API Management

API Management -kattotermi sisältää niin ohjelmistokehityksen käytäntöjä, tietoarkkitehtuuria, integraatioita, rajapintojen julkaisua ja rajapintojen pääsynhallintaa. Rajapintojen tekniseen julkaisuun ja hallintaan on tarjolla useita mekanismeja ja  välineitä, näistä Azure API Management on paras valinta Microsoftin pilviekosysteemissä. Azure API Managementin avulla voidaan julkaista ohjelmistorajapintoja hallitusti ja käyttää tuotteen sisäänrakennettuja ominaisuuksia sekä pääsyn hallintaan että datavirtojen hallinnointiin ja tarjota rajapintakuvauksia niitä tarvitseville.

Jotta Azure API Managementin avulla on järkevää julkaista käyttökelpoista tietoa ja toiminnallisuuksia, on määriteltävä yrityksen tietoarkkitehtuuri ja sen käyttäjäaspektit: Mitä dataa tarjotaan ja kenelle. Nämä käyttötapaukset voivat olla esimerkiksi:

  1. Sisäisiä järjestelmiä eli ohjelmistojen sisäistä liikennettä
  2. Kolmansille osapuolille tarjottavia toiminnallisuuksia eli ohjelmistojen välistä liikennettä
  3. Kehittäjille tarjottavia palveluita eli hackathon tyyppisiä palveluita

Yritykset ovat hyvin erilaisissa vaiheissa API-maailmaan siirtymisessä, osalla asia on jo jokapäiväisen tekemisen ytimessä kun taas toisilla asiaan ei olla vielä juurikaan pureuduttu. Azure API Management ei lyhyellä tähtäimellä tietenkään korvaa olemassa olevia integraatioratkaisuita, vaan mahdollistaa modernin tavan jakaa tietoa ja rakentaa sovelluksia ja johon voidaan siirtyä sovellus tai tuote kerrallaan hallitusti. Yleensä siirtymä tapahtuu luonnollisesti sovelluksia uusittaessa.

Olitpa missä vaiheessa tahansa, niin et ole yksin. Zurella on lukuisten projektien myötä karttunut kokemus Azure API Managementin suunnittelusta, implementaatiosta, hallinnasta sekä koulutuksesta.

Referenssit