Sami Ovaska


CDM folderin julkaisu REST endpointeina
Sami Ovaska | 03.02.2020
Lukuaika 4 min
Tavoite prototyypille on opiskella CDM SDK ja tutkia miten SDK:n avulla voisi CDM folderin julkaista REST endpointteina. Tausta Mitä CDM ja CDM folder ovat? Common Data Model (CDM) on standardi ja laajennettava kokoelma schemoja (entiteettejä, attribuutteja, suhteita), jotka määrittelevät businesskonsepteja sekä aktiviteetteja. Nämä mahdollistavat datan yhteentoimivuuden eri sovellusten välillä. Entiteettien... Lue lisää…