Kompozure 2017: Tavoitteet

Sakari Nahi | 01.03.2017
Lukuaika 3 min

Lue myös blogit vuoden 2016 tavoitteet ja viime viikkoinen vuoden 2016 analyysi ja luvut.

Yleisesti jatkamme samaan malliin tiukalla fokuksella, ehkä parilla pienellä kierrepallolla.

VUODEN PÄÄTAVOITE

Emme ole kovin tunnettu työnantajana Azure-scenen ulkopuolella.

Haluamme korjata tätä asettamalla vuoden päätavoitteeksi yrityksen tunnettuuden nostamisen mukavana (vaikkakin vaativana) paikkana työskennellä ja kehittyä. Uskomme, että meillä on moni asia hyvin; nyt se pitää vain saada jotenkin myös ulkopuolisille näkymään.

Miten sitten lähdemme tätä tavoitetta edistämään? Omaan tapaamme, ajattelemalla pitkällä tähtäimellä sekä ehkä enemmän ”tekemällä” kuin ”mainostamalla”:

  • Jatkamme työnteon laadukkaiden tulosten ja järkevien toimintatapojen vaalimista, sillä orgaanista, hiljakseen saavutettua word-of-mouth mainetta ei korvaa mikään.
  • Pidämme kiinni vaatimuksistamme Azure-teknologioiden ja projektien haastavuuksien suhteen, sillä uusia haasteita ja oppimisen iloa ei voi muilla keinoin korvata.
  • Jatkamme korkealaatuisten vaatimusten vaalimista rekrytoinneissamme, sillä työkaverit ovat ”se juttu, x-factor, päivän suola”.
  • Jatkamme osanottoamme Suomen Azure-yhteisöihin. Finland Azure User Group, Global Azure Bootcamp, Iglooconf, Ikkunastudio ja muut tavat meidän tuoda esille omaa, luontaista tapaamme ajatella johtaa siihen, että ulkopuoliset toimijat pystyvät arvioimaan meitä ja sopivuuttamme heille.
  • Panostamme näkyvyyteen rekrytointikanavissa.

MUITA TAVOITTEITA

Alla sellaisia tavoitteita, jotka johtavat yrityksen kehittymiseen työpaikkana ja toimittajana. Näitä on mukava tavoitella, ja näiden saavuttamisen seurauksena uskomme saavuttamamme myös seuraavassa kappaleessa määritellyt liiketoiminnalliset tavoitteet.

AZURE PAAS MATURITEETTI

Yhtenä tavoitteistamme on Azure PaaS -toteutusten ja niihin liittyvän Best Practices -toiminnan maturiteetin kasvattaminen Suomessa. Tämä toteutuu osittain oman teknisen kyvykkyytemme ja kokemustemme kautta, mutta myös tiedon jakamisella muille Azure-yhteisöiden ja Microsoft-yhteistyön kautta.

UUDET TEKNOLOGIAT

Koko yrityksemme tarkoitus on ottaa järkevästi haltuun yhä haastavampia projekteja ja pilven tarjoamia uusimpia teknologioita ja mahdollisuuksia.

Näemme uusien mahdollisuuksien sisältävän sellaisia teknologioita kuten Augmented Reality -ratkaisut HoloLens-toteutusten muodossa, kognitiivisten ja älykkäiden toiminteiden sisällyttäminen ”normaaleihin” sovelluksiin, sekä Azuren kasvun seuraaminen ja sen uusien toiminnallisuuksien hyödyntäminen rakennettaessa hajautettuja, kansainvälisesti skaalautuvia järjestelmiä.

Skaalautuvien järjestelmien ytimeen liittyvät sellaiset teknologiat kuten Azuren Service Fabric, konttien tukemat ratkaisut sekä erilaiset kombinaatiot tavoista vastaanottaa, tallentaa ja analysoida tietoa (esim. IoT-ratkaisut).

STRATEGINEN KONSULTOINTI

Tavoitteena on kehittää strateginen konsultointimme itsenäisesti terveeksi liiketoiminnaksi. Tämä tapahtuu selkeällä tuotteistuksella ja roolituksella, ja seurauksena pääsemme sekä määrittelemään synergioita eri palveluidemme välille että seuraamaan ja ennustamaan liiketoimintaamme granulaarisesti.

SEURAUKSET HYVÄSTÄ SUORITUKSESTA ELI LIIKETOIMINNALLISET ”TYLSÄT” TAVOITTEET

Alla tämän vuoden liiketoiminnalliset tavoitteet:

  • Liikevaihdon kasvua haemme ~40%, eli 2,5Me pintaan.
  • Olemme tyytyväisiä 200k€ tulokseen verojen jälkeen, eli käytännössä samaan tulokseen kuin viime vuonna. Vuosi 2017 on ensimmäinen vuosi uudessa toimitilassamme ja laajentuneella tarjoamallamme, ja näin kasvaneet kiinteät kulumme ovat korkeimmillaan yksikkökustannuksissamme.
  • Rekrytointien suhteen jatkamme teknistä linjaamme; haemme kahdeksaa kehittäjää ja lisäksi yhtä konsulttia Karlin kainaloon.

YHTEENVETO

Vuodesta on tulossa jännittävä, ja tuntuu hienolta päästä suorilta työstämään näitä tavoitteita.

Tavoitteita tuli paljon ja osasta voi olla vaikea vuoden päästä sanoa, että onko siitä saavutettu 100%, 80%, vai ei ollenkaan, mutta eipä sillä loppuviimeksi ole niin väliäkään – kunhan lähdetään tekemään jotain konkreettista 🙂

OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat jutella: Sakari Nahi (050 369 7782). [Kompozuren porukka ja yhteystiedot]