LänsiAuto

LänsiAuto on Suomen suurimpia autoalan toimijoita. Yritys tarjoaa autoiluun liittyviä palveluita jokaiseen autoilun elinkaaren vaiheiseen. Oli kyseessä sitten ajoneuvon hankinta tai päivitys uudempaan malliin. Toimintaa on yhdeksässä eri toimipisteessä ja edustettavia automerkkejä viisi.

LänsiAuto haluaa olla alansa edelläkävijä niin asiakkaidensa suuntaan kuin oman organisaationsa sisällä. Autoala on murroksessa, jossa palveluiden myyminen on muuttumassa. LänsiAutolla haluttiin modernisoida käytössä olevia toiminnanohjauksen, myynnin sekä markkinoinnin sovelluksia sekä avoimin mielin selvittää ja tutkia uusia, teknologian tuomia mahdollisuuksia. Lopputuloksena oli jotain aivan muuta kuin tavanomainen päivitysprojekti.

“Zuren porukka osaa selittää monimutkaiset asiat yksinkertaisesti ja pilke silmäkulmassa.”

Henri Molin, Head of Digital & Business Development

Henri Molin

Tavoitteena parantaa myyntituloksia

Henri Molin vastaa LänsiAuton liiketoiminnan kehittämisestä. Henri oli projektin omistaja ja kertoo, miksi nykyiset järjestelmät jätettiin rauhaan ja päätettiin toteuttaa kokonaan uusi ratkaisu.

Alkuperäinen tarve sovelluskehitykseen syntyi käytössä olevan toiminnanohjausjärjestelmän kautta, joka toimi myös CRM- ja myynninohjaus työkaluna. Vaikka järjestelmä onkin hyvä siinä, mihin se on rakennettu, se ei mahdollistanut uusien ominaisuuksien kehittämistä, joita esimerkiksi automaatio ja tekoäly mahdollistavat markkinoinnin ja myynnin osalta. Päädyttiin siis ratkaisuun, jossa rakennettiin myyntiä tukeva sovellus nykyisten ratkaisujen päälle.

Ongelma

Ongelma, mikä haluttiin ratkaista, kohdistui automyyntiin. Yhdellä myyjällä on 500-2500 asiakasta, joihin koitetaan olla aktiivisesti yhteydessä. Asiakkuuksien käsittely oli ennen raskasta ja manuaalista. Myyjät joutuivat käymään asiakkuuksiaan läpi yksitellen muistiinpanojen sekä kalenterimuistutusten avulla. Laatu oli täysin kiinni siitä, kuinka hyvin yhteyttä ehdittiin pitämään. Länsiauto koki kohtuuttomaksi vaatia myyjiltä asiakassuhteiden hyvää ylläpitoa, ilman siihen tarvittavia työkaluja. Tätä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan idealla sovelluksesta, joka keskustelisi rajapintojen kautta toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, hyödyntäen asiakasdataa, automaatiota ja laskentatehoa. Sovelluksen tavoitteeksi asetettiin; antaa myyjille oikeaan aikaan relevanttia tietoa asiakkaista, joihin olla yhteydessä.

Sopivasti suunnittelua ja reagointivaraa

Process

Jotta ongelma ymmärrettiin varmasti oikein, projektiin lähdettiin visio ja roadmap-työpajojen kautta. Näitä seurasi konseptin määritys, josta varsinaista ratkaisua lähdettiin rakentamaan iteratiivisesti, pala kerrallaan.

Alusta asti oli selvää, että sovellus toteutetaan pilvipalveluna. Alustaksi valikoitui Azure Zuren suosituksen ja kokemuksen pohjalta.

Projektin haasteet

Ohjelmistokehitysprojektit ovat täynnä yllätyksiä ja haasteita, kun uusi ja vanha kohtaavat. Henri valottaa, miten jatkuva oppiminen on välttämätöntä niin asiakkaalle kuin toimittajalle.

Suurimmat haasteet projektin aikana tulivat integraatioista uuden sovelluksen ja vanhan toiminnanohjausjärjestelmän välillä. Tarvittavat muutokset ja lisäykset olivat haastavia ja hidastivat kehitystyötä, mutta niistäkin selvittiin yhteistyöllä. Monimutkaisten algoritmien kanssa dokumentaation tärkeys nousi esille vahvasti projektin aikana. Oppien kautta dokumentaatiota kehitettiin ja kaikki päätökset, sekä säännöt dokumentoitiin huolellisesti. Ohessa onnistuttiin tehostamaan myös päätöksentekoa.

Yhteispeli

Koko projektin ajan yhteistyö toimi hyvin. Toimintatapoja kehitettiin jatkuvasti projektin aikana, niin että toimintamallista saatiin toimiva aina kokouskäytäntöihin asti. Koronan ei koettu vaikuttavan liikaa toimintatapoihin, koska työtä tehtiin hyvin oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti.

Henri on positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti ratkottavaa ongelmakenttää lähestyttiin.

Saavutetut hyödyt

Projektin hyödyistä päästiin nauttimaan jo kolmen kuukauden jälkeen, kun uusi sovellus otettiin käyttöön. Henrin mukaan niin myynnin kuin markkinoinnin toiminta on muuttunut.

Sovellus on selkeästi parantanut myyjien mahdollisuutta tehdä omaa työtään laadukkaasti ja tehokkaasti. Suurin hyöty on ollut se, että myyjien ei enää tarvitse käyttää aikaa potentiaalisten ostajien etsimiseen tietokannasta. Nyt he voivat keskittyä siihen, missä ovat hyviä. Työteho on siis parantunut huomattavasti.

“Kaikki myyjät, jotka ovat siirtyneet käyttämään ratkaisua ovat olleet siihen erittäin tyytyväisiä” 

Lopputulos

Projektin edetessä huomattiin, että ratkaisusta tuli paljon enemmän, kuin aluksi ideoitu myyntisovellus. Se toimii myös CRM-työkaluna markkinoinnin automaatioon. Myyjien kanssa käydyt keskustelut paljastivat nopeasti, että uusi ohjelmisto on tuonut arvoa ja lisää ymmärrystä myyntityön ytimeen.

Vaikka aluksi oli paljon epäilyksiä, että ovatko algoritmien tarjoamat asiakasnostot oikeasti relevantteja niin jälkeenpäin myyjien palaute ratkaisusta on ollut positiivista. Epäilykset heräsivät mm. algoritmin ehdottamista asiakkaista, jotka olivat ostaneet auton vasta vuosi sitten. Kun asiaa tutkittiin tarkemmin, huomattiin että vaihtosykli autoille olikin paljon lyhyempi, mitä aikaisemmin oli ajateltu. Ratkaisu on siis auttanut olemaan oikeaan aikaan yhteydessä asiakkaan suuntaan. Auton ostoprosessi on usein pitkä, joten on tärkeää, että yhteydenotto tulee hyvissä ajoin.

”Projekti, eikä sovellus ollut halpa, mutta se maksoi itsensä takaisin kolmessa kuukaudessa”

Terveiset

Jos olet asiakas, ja luet tätä referenssiä niin tämä ei ole maksettu mainos, ja oli allekirjoittaneen ensimmäinen projekti Zuren kanssa. Useiden kymmenien firmojen kanssa yhteistyötä tehneenä arvostin Zuren osaamista, läpinäkyvyyttä ja tiimin oma-aloitteisuutta. Meidän ei tarvinnut miettiä jokaista asiaa läpi, vaan kehitystiimi osasi ajatella briiffauksen jälkeen myös liiketoimintamme sekä sovelluksen loppukäyttäjän näkökulmasta asioita.

Jos olet kehittäjä tai Zurelainen: Jokainen projekti on aina oma ympäristönsä – ja varsinkin asiakas. Mutta oli projekti mikä tahansa, asiakkaalle on äärimmäisen tärkeää, että kehittäjää kiinnostaa asiakkaan liiketoiminta ja tavoitteet. Kuten meidänkin projektissamme, asiakas on usein sokea omille ideoilleen. Tässä kohtaa kehittäjän todellinen lisäarvo tulee esiin, kun jatkojalostat asiakkaan ideoita tai annat vasta-argumentteja.

“Kehitystiimi osasi ajatella briiffauksen jälkeen liiketoimintamme sekä sovelluksen loppukäyttäjän näkökulmasta asioita. ”

Miten tehtiin:  

 • Ideointi ja roadmap -työpajat  
 • Konseptisuunnittelu  
 • UX/UI suunnittelu  
 • DevOps-menetelmät  
 • Iteratiivinen kehitys  

Mitä tehtiin:  

 • Ratkaisuarkkitehtuuri
 • Azure PaaS  
 • Web-sovellus
 • Mobiilisovellus (iOS & Android) 
 • Rajapintakehitys
 • Järjestelmien välisiä Data-integraatioita
 • Jatkuva data-analytiikka 
 • Käyttäjien hallinta 

Teknologiat ja työkalut:  

 • Azure  
 • Azure DevOps  
 • React & React Native  
 • Typescript  
 • C#  
 • Azure Search
 • Azure Data Factory  
 • Azure Data Bricks  
 • SignalR
 • SQL Server